Dziś jest: Poniedziałek, 11 grudnia 2023,     Napisz do nas
Newsletter Zarejestruj się Wyrejestruj się
Szukaj
Stowarzyszenie
Idea Kampanii
Projekty kampanii
Program Partnerski
Konkurs Szanuje.pl
Copyright
Sprawa dla reportera
E - mecenas
Park technologiczny
IT w administracji
Nowoczesny Urząd
Polski Rynek Oprogramowania
PIIT
Patronaty
Grupy dyskusyjne
Kampania w województwach
Adresaci kampani
Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu, o których powinny wiedzieć dzieci:
Poniedziałek, 19 stycznia 2009 powrót «

1.    Korzystanie z Internetu jest formą współżycia społecznego, w związku z czym regulowane jest przez wiele ustaw, np. kodeks karny, kodeks cywilny, kodeks pracy, prawo autorskie i prawa pokrewne, ustawa o ochronie danych osobowych i inne.

2.    W Internecie nikt nie jest anonimowy, wszystko co robimy, jakie strony odwiedzamy, montblanc replica z kim nawiązujemy kontakt, o czym rozmawiamy za pomocą komunikatorów,
do kogo i jakiej treści maile wysyłamy  nie jest anonimowe. Pamiętaj, że istnieje możliwość udowodnienia dokonania czynności online (np. wypowiedzi na forum dyskusyjnym, korzystania z nielegalnych treści.) Przy każdym połączeniu z serwerem zapisywany jest adres IP komputera, a dostawca usług internetowych przechowuje informacje o tym któremu użytkownikowi przydzielono konkretny adres IP (stały IP lub w danym momencie zmienny IP). Organy ścigania mają możliwość żądania udzielenia obydwu informacji w razie podejrzenia o popełnienie przestępstwa, zaś dostawcy muszą przechowywać takie dane przez określony czas.

3.    Korzystając z Internetu należy stosować zasadę ograniczonego zaufania. Nigdy nie mamy pewności  z kim tak naprawdę nawiązaliśmy kontakt i jakie intencje jemu przyświecają.

4.    W Internecie nie należy ujawniać swoich danych osobowych, należy posługiwać się Nickiem (pseudonimem) lub imieniem, nie należy podawać numeru telefonu, adresu zamieszkania i innych danych kontaktowych, które ktoś może wykorzystać w złej wierze.

5.    W Internecie nie ujawniamy danych osobowych osób trzecich bez ich zgody i wiedzy
 i nie przetwarzamy danych wrażliwych (pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub filozoficznych, przynależności wyznaniowej, partyjnej lub związkowej, stanu zdrowia, kodu genetycznego, nałogów lub życia seksualnego, informacji o skazaniach, orzeczeń o ukaraniu i mandatach karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym
lub administracyjnym.

6.    W Internecie obowiązuje NETyekieta – zalecenia dobrego zachowania
się (www.Netykieta.pl)

7
.    Weryfikuj treści i informacje, które odnajdujesz w Internecie. Nie wszystkie
są jakościowe i prawdziwe. Pamiętaj, że treści w Internecie zamieszczają ludzie
o różnym poziomie wiedzy i różnych intencjach.

8.    Nie umawiaj się na spotkania w „Realu” z osobami zapoznanymi przez Internet, gdyż nie masz pewności co do ich prawdziwych intencji.

9.    W Internecie nie rób niczego, czego musiałbyś się wstydzić. Nie używaj wulgarnego, niecenzuralnego słownictwa, stosuj zasady poprawnej pisowni i nie ubliżaj, nie obrażaj i nie żartuj w sposób przykry dla respondenta. Pamiętaj, że „głupie żarty” mogą zakończyć się tragicznie.

10.  Pamiętaj, że gdy w Internecie znajdziesz treści szkodliwe, to możesz zgłosić informację na Policję. Policja ma prawo zablokować strony zawierające treści naruszające prawo. Twoja informacja o podejrzanej stronie zgłoszona rodzicom, opiekunom, a przez nich na  Policję, może uratować komuś życie.

https://www.top10omega.com
PARTNERZY I SPONSORZY
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. szanuje.pl 2007 90-113 Łódź, ul. Traugutta 21/23, info@szanuje.pl copyright by NT GROUP