Dziś jest: Piątek, 19 kwietnia 2019,     Napisz do nas
Newsletter Zarejestruj się Wyrejestruj się
Szukaj
Stowarzyszenie
Idea Kampanii
Projekty kampanii
Program Partnerski
Konkurs Szanuje.pl
Copyright
Sprawa dla reportera
E - mecenas
Park technologiczny
IT w administracji
Nowoczesny Urząd
Polski Rynek Oprogramowania
PIIT
Patronaty
Grupy dyskusyjne
Kampania w województwach
Adresaci kampani
E - mecenas
§KOPIOWANIE - LEGALNE CZY NIE? powrót do porad

 

Zgodnie z art. 23 ust 1 prawa autorskiego bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego (tzw. dozwolony użytek). Jeżeli więc legalnie nabyliśmy film lub muzyczne nagranie utrwalone np. na płycie CD lub DVD możemy bez konieczności uiszczania jakichkolwiek dodatkowych opłat sporządzać ich kopię i to zarówno na nośnikach cyfrowych, jak i analogowych oraz udostępniać nabyte egzemplarze osobom pozostającym w tzw. związku osobistym – w szczególności chodzi tu o pokrewieństwo, powinowactwo i osoby pozostające w związku towarzyskim. Ustawa posługuje się jednak pewnymi nieostrymi sformułowaniami, jak „użytek osobisty”, „związek osobisty”, które musiały zostać doprecyzowane przez orzecznictwo sądowe.

Na gruncie wspomnianego przepisu wśród prawników pojawiła się wątpliwość: czy w ramach dozwolonego użytku możliwe jest sporządzenie wielu kopii utworu i udostępnianie ich np. znajomym, bowiem takie działanie nie zostało wprost zakazane. Z drugiej strony pojawiły się głosy, że stanowi ono naruszenie normalnego korzystania z utworu i godzi w słuszne interesy twórcy. Kwestia ta została jednoznacznie rozstrzygnięta dopiero w nowelizacji prawa autorskiego, która weszła w życie w dniu 1.05.2004 r. Określono w niej mianowicie, że zakres własnego użytku osobistego obejmuje korzystanie z pojedynczych egzemplarzy utworów przez krąg osób pozostających w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego.

Nie możemy natomiast nikomu udostępniać ani kopii, ani oryginału programu komputerowego. Możemy wykonać jego kopię zapasową w jednym egzemplarzu i to wyłącznie gdy jest to niezbędne do korzystania z programu. Wynika to z zasady, że do programów komputerowych nie odnoszą się przepisy prawa autorskiego o dozwolonym użytku osobistym.

PARTNERZY I SPONSORZY
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. szanuje.pl 2007 90-113 Łódź, ul. Traugutta 21/23, info@szanuje.pl copyright by NT GROUP